Nederlands
Search…
⌃K

Hoe organiseren we ons?

Structuur van Werkgroepen

We werken continue aan een beweging die participatief, gedecentraliseerd, transparant en inclusief is. Maar we moeten ook in staat zijn om snel beslissingen te nemen als reactie op snel veranderende situaties. We werken op een holacratisch geïnformeerde manier in 'Zelforganiserende Systemen', d.w.z. dat beslissingen worden genomen door diegenen die een mandaat hebben voor een specifieke taak. Dit betekent dat beslissingen worden genomen door kleine cirkels van mensen in plaats van door grote groepsconsensus. Elke cirkel heeft één of twee coördinatoren die ervoor zorgen dat de groep regelmatig bijeenkomt, het mandaat vervult en in contact blijft met andere cirkels. Er is een nationale groep die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de lokale groepen in geval van problemen en voor de coördinatie van nationale acties die regelmatig plaatsvinden. Het is raadzaam om zich bij een lokale groep aan te sluiten om te leren en ervaring op te doen alvorens zich bij de nationale groep aan te sluiten. Er zijn een groeiend aantal lokale groepen in België, die elk hun eigen structuren opbouwen met verschillende werkgroepen. Hier zijn enkele van de mogelijkheden: Actie en Strategie, Communicatie en Media, Outreach (met evenementen, opleidingen, flyering...) , Regeneratieve cultuur (zorgen dat we ook leuke dingen doen!), Onderzoek, Financiën...

Online platformen

Hier zijn sommige online platformen gebruikt door XR Belgium.
Dienst
URL
Website
Publieke website (trage updates)
Publieke Opslag
Alle documenten, foto's, videos, presentaties van de verschillende lokale en nationale werkgroepen. Deze platform is niet meer gebruiken. we zijn om veiligheidsredenen overgestapt op cryptdrive.
Chat
Mattermost Chatplatform toegankelijk op uitnoding van een andere lid. Je kunt aan een Intro sessie online deelnemen om access te krijgen.
Financieel
Al onze uitgaven en donaties
Mail
www.protonmail.com Hier kunt u een e-mailadres met encryptieservice aanmaken voor meer veiligheid
Actie handboek