Nederlands
Search…
⌃K

Onze principes en waarden

Elke persoon of groep kan autonoom een actie organiseren en ondernemen in de naam en geest van XR, zolang die actie binnen de principes en waarden van XR past. Op die manier wordt macht gedecentraliseerd. Er moet dus geen toestemming gevraagd worden aan een centrale groep of autoriteit.
 1. 1.
  We hebben een gedeelde visie op verandering, gericht op het creëren van een wereld waar nog veel generaties in kunnen leven.
 2. 2.
  We richten onze missie op wat nodig is, gebruik makend van een door het moment gedreven organiseren om de populatie te mobiliseren en systeemverandering te bekomen.
 3. 3.
  We hebben een regeneratieve cultuur nodig die gezond, veerkrachtig en flexibel is.
 4. 4.
  We dagen openlijk onszelf en dit giftige systeem uit, en verlaten onze comfortzones om actie te ondernemen voor verandering.
 5. 5.
  We hechten waarde aan reflecteren en leren volgens een cyclus van actie, reflectie, leren en meer acties plannen. Leren van andere bewegingen en omgevingen net als van onze eigen ervaringen.
 6. 6.
  We verwelkomen iedereen en elk deel van iedereen en werken actief aan veiligere en meer toegankelijke ruimten.
 7. 7.
  We werken actief aan het limiteren van macht en ruilen machtsstructuren om voor meer gelijke participatie.
 8. 8.
  We vermijden beschuldigen en wijzen niet met de vinger. We leven in een giftig systeem, maar niemand draagt daar individueel de schuld voor.
 9. 9.
  We zijn een geweldloos netwerk en maken gebruik van een geweldloze strategie en tactiek om op de meest effectieve manier verandering mogelijk te maken.
 10. 10.
  We zijn gebaseerd op autonomie en decentralisatie. We creëren samen de structuren die we nodig hebben om macht uit te dagen.
Iedereen die deze kern-principes en- waarden volgt mag actie ondernemen in onze naam.