Nederlands
Search…
⌃K

Wat willen we bereiken?

We hebben drie eisen:

1. VERTEL DE WAARHEID
De overheid moet de klimatologische en ecologische noodsituatie waarin we ons bevinden afkondigen, en op die manier de nood voor een snelle transformatie van ons economische systeem erkennen.
2. NU HANDELEN
De overheid moet een uitgebreid en juridisch bindend nationaal noodplan uitvoeren. Dat plan moet de ontginning en import van fossiele brandstoffen terugvoeren tot onbestaande tegen 2025. Het stelt het herstel van onze biodiversiteit en de bescherming van onze natuurlijke omgeving voorop.
3. BURGERS BESLISSEN
Een burgerraad die onze regio’s en gemeenschappen uitrust met de middelen en de autoriteit die nodig zijn om een goed beheerde overgang naar een eerlijke post-groei samenleving te verzekeren.